Torenöli, Schwarzenburg BE

Chemin de Fribourg

1er jour: Thoune–Wattenwil
2ème jour: Wattenwil–Schwarzenburg
3ème jour: Schwarzenburg–Fribourg
4ème jour: Fribourg–Romont où Fribourg–Payerne
5ème jour: Romont–Moudon où Payerne–Moudon
6ème jour: Moudon–Lausanne